top of page

RH kan HR

i med -og motvind 

Det er menneskene som utgjør forskjellen!

Når du trenger flere hender på HR leverer vi - enten du har behov for HR-ledelse for lengre eller kortere perioder, eller ved arbeidstopper og krevende prosesser.

 

Tenk RH KAN HR

 

RHHR leverer både strategiske og operative tjenester da vi har solid og bred erfaring fra HR-profesjonen og ledelse.

 

Utvikling står hjertet nærmest - og det er mye god utvikling i avvikling og omstilling også; derav RHHR -  i med- og motvind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page