top of page

Leveranser

Anker 2 Leveranse

HR4Hire

Leveranse | HR4Hire

Kontakt RHHR når du trenger HR-ledelse for kortere eller lengere perioder, eller du har behov for flere hender på HR ifm. arbeidstopper eller krevende prosesser.

Vi leverer både strategiske og operative tjenester innenfor hele HR-feltet.

Leder

trening

Leveranse| Ledertrening

RHHR leverer leder- og medarbeidertrening tilpasset selskapets behov og forretningsmodell. Vi trenger å trene på våre ferdigheter for å bli gode. Trening er å gjøre. 

RHHR gjør konseptutvikling utfra deres unike behov og situasjon - for både topp- og mellomledere.

Mentoring 

Leveranse | Mentoring/Coaching 1:1

RHHR har lang erfaring med mentoring og coaching av ledere og medarbeidere.

Det kan handle om å være sparringspartner for ledelsen ifm. krevende prosesser, eller styrking av lederes evne til å nå oppsatte mål og resultater og å få med seg sine mennesker.

I organisasjoner er det nyttig å bruke en objektiv partner når endringsprosesser skal gjennomføres og ny adferd etableres.

Alt starter med menneskene!  

 

bottom of page